About us

เว็บนี้สร้างขึ้นเพื่อให้คุณได้ความรู้เกี่ยวกับความสวยความและความรู้เกี่ยวกับสุขภาพการดูแลตัวเองเพื่อสังเกตุตัวเองว่าเป็นโรคหรือเสี่ยงที่จะเป็นหรือไม่เพื่อจะรักษาตัวเองให้ทัน